Christina Egelund: Schengen forhindrer IKKE grænsekontrol, så hvad er problemet, DF?

Christina Egelund: Schengen forhindrer IKKE grænsekontrol, så hvad er problemet, DF?

03.10.2016


KOMMENTAR af Christina Egelund, Europa-ordfører for Liberal Alliance.

Ti måneder er gået siden folkeafstemningen sidste år, og det viser sig nu muligvis, at det ikke vil lykkes at få en parallelaftale med EU om Europol efter det danske “nej tak” til at afskaffe retsforbeholdet. Folketingets opgave er klar; at sikre fortsat dansk deltagelse i Europol. Her bør fokus og indsats entydigt ligge uden benspænd opfundet til lejligheden.

Den overstatslige, politiske overbygning i EU bærer en stor del af skylden for det europæiske samarbejdes popularitetskrise, og gevinsten ved det overnationale står ikke mål med indsatsen: stigende nationalisme, protektionisme og højrepopulisme, som præger Europa i disse år. Liberal Alliance foretrækker den mellemstatslige løsning, som en parallelaftale er, men ender de forhandlinger uden et resultat, må vi forholde os til den virkelighed.

 

Folketingets opgave er klar; at sikre fortsat dansk deltagelse i Europol.
_______

 

Skulle forsøget på en parallelaftale vise sig ufrugtbart, må vi tage en ny folkeafstemning og aktivere protokol 22 i traktaten – tilvalgsordningen. I sådan et tilfælde er kardinalpunkterne for Liberal Alliance dels, at afstemningen alene handler om politisamarbejde, og at fremtidig afgivelse af suverænitet sker i overensstemmelse med grundlovens principper herfor. Det er præcis den samme position, som vi indtog forud for afstemningen sidste år.

Dansk Folkeparti har senest forlangt dansk udmeldelse af Schengen som forudsætning for en opbakning til en folkeafstemning om Europol. Det virker mest af alt som en søgt undskyldning for at undgå at skulle anbefale et “ja” ved en EU-afstemning.

Op til afstemningen sidste år beskyldte både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti (med rette) de gamle ja-partier for at tage Europol som gidsel i deres iver efter at afskaffe retsforbeholdet totalt. Nu kan Dansk Folkeparti (med rette) anklages for at tage Europol som gidsel i deres iver efter at fremstå EU-negative.

Dansk Folkeparti bør tænke sig om igen – og ligesom Liberal Alliance – stå ved det løfte, vi begge gav forud for folkeafstemningen sidste år.

Fastholder Dansk Folkeparti sin nuværende position, bør regeringen alligevel udskrive en ny folkeafstemning med fokus på opgaven: at sikre fortsat medlemskab af Europol.

 

Danmark har nu siden januar testet Schengen-samarbejdets fleksibilitet, og resultatet er tilfredsstillende
_______

 

Hvis vi for en stund sætter det strategiske til side og kigger på substansen i Dansk Folkepartis krav, bliver det ikke mindre underligt. Vi skal død pine ud af Schengen for at sikre kontrollen over vores grænser, lyder det.

Sagen er imidlertid, at vi siden 4. januar i år uproblematisk har kunnet indføre grænsekontrol inden for rammerne af Schengen-aftalen. Det er klart, at en solid bevogtning af de ydre grænser er forudsætningen for de åbne, indre grænser. Danmark har nu siden januar testet Schengen-samarbejdets fleksibilitet, og resultatet er tilfredsstillende. Så hvad er problemet egentlig, Dansk Folkeparti? ■

ILLUSTRATION: Christina Egelund, Liberal Alliance. Foto: Jens Dresling/Polfoto