Jens Rohde i åbent brev til Thulesen Dahl: Kære Kristian. Det ligner bevidst bedrag

Jens Rohde i åbent brev til Thulesen Dahl: Kære Kristian. Det ligner bevidst bedrag

30.09.2016


Der er efterhånden meget klare beviser for, at du og dit parti bevidst valgte at bedrage vælgerne i forbindelse med Europol-afstemningen. Beviser for, at DF gerne spiller hasard med landets sikkerhed, hvis det kan gavne et højere mål: DF.

KOMMENTAR af Jens Rohde, MEP (RV)

Kære Kristian

Kan du huske vores gode ”ven” Bruce Grobbelaar? Ja, altså ham vi som Liverpooltilhængere yndede at kalde Bruce Droppelaar? Det var ham, vi ikke altid forstod. Han kunne levere den ene fantastiske redning efter den anden for i næste øjeblik at lave de fæleste drop. Flere i streg endda. Hvordan kunne det lade sig gøre? Så talentfuld og så alligevel så håbløs! Årsagen fandt vi ud af mange år efter, at han havde stoppet karrieren. Han valgte at lade sig bestikke. Han bedrog sin klub.

Nu ved jeg, at du ikke lader dig bestikke. Så godt kender jeg dig. Men der er efterhånden meget klare beviser for, at du og dit parti bevidst valgte at bedrage vælgerne i forbindelse med Europol-afstemningen. Beviser for, at DF gerne spiller hasard med landets sikkerhed, hvis det kan gavne et højere mål: DF.

DF udstedte ikke alene en garanti for, at Danmark kan blive som fuldgyldigt medlem af Europol med et nej. Du lovede også gentagne gange personligt at anbefale et ja specifikt til Europol uden yderligere betingelser, såfremt en ny folkeafstemning er den eneste vej til fuldgyldig deltagelse.

Du siger nu, at du gik for langt under tv-debatterne. Det kan kun du vide, om du gjorde. Men ærligt talt: Hvad så med jeres annoncer? Hvad med Morten Messerschmidts garantier i ”Europa i Flammer” på Radio 24syv? Var det også tilfældige langskud, eller var de en del af en veltilrettelagt strategi? Var det hele tilfældigheder i kampens hede, som tilfældet var med de ulovligt EU-finansierede annoncer med selvsamme budskab?

 

Du siger nu, at du gik for langt under tv-debatterne. Det kan kun du vide, om du gjorde. Men ærligt talt: Hvad så med jeres annoncer?
_______

 

Enhver med kendskab til parallelaftalerne om Europol for tredjelande ved, at de ikke er i nærheden af fuldgyldig operationel deltagelse i Europol. Nordmændene har ikke automatisk adgang til oplysningsdeling og kan heller ikke få det i fremtiden, fordi landet ikke deltager i den overnationale parlamentariske kontrol med Europol, som den nye aftale i EU om Europol indeholder. En demokratisk kontrol, som er blevet til efter dansk forbillede – takket være pres ikke mindst fra danske Europa-parlamentarikere. Det har længe og i hvert fald siden maj stået klokkeklart, at det simpelthen ikke juridisk lader sig gøre at være fuldgyldigt med i Europol med en særaftale. Alene på grund af den demokratiske kontrolmekanisme i det nye Europol.

Det er vanskeligt at tro på, at DF ikke har haft samme viden som os andre. Ikke mindst når man tænker på, at Morten Messerschmidt altid forsøger at tegne et billede af, at han selv er alvidende og hans kolleger det stik modsatte. Ingen af hans udvidende kolleger har imidlertid på noget tidspunkt forsøgt at skjule fakta om hverken nuværende særaftalers begrænsninger eller fremtidiges ditto. Det kan jeg dokumentere.

Det forekommer tillige besynderligt, at DF under kampagnen til folkeafstemningen udtrykker sin støtte til et stærkt Europol og dansk deltagelse heri, når partiet få måneder senere vælger ikke at stemme for aftalen om det fremtidige Europol, da vi stemte om den i Europa-Parlamentet. Hvad gjorde, at DF pludselig ikke ville støtte op om Europol som helhed? Er den manglende støtte den egentlige grund til, at I nu laver en dobbelt salchow triple lutz i forhold til garantien om at være fuldgyldigt med i Europol?

Eller er problemet Schengen, som I siger? I så fald skylder I svar på, hvorfor DF hele vejen igennem folkeafstemningskampagnen fornægtede hele Schengensamarbejdets tætte tilknytning til Europol? De to ting hænger uløseligt sammen grundet det såkaldte ”Schengen Informationssystem” med det europæiske fingeraftryksregister, som jeres EU-ordfører i parentes bemærket også garanterer deltagelse i, selvom danskerne skulle stemme sig ud af Schengen-samarbejdet, som nu altså er jeres betingelse for at anbefale et ja til Europol.

 

Så længe I ikke anbefaler et fuldtonet betingelsesløst ja til dansk deltagelse i Europol ved en kommende folkeafstemning, er og bliver jeres garantier om fuldgyldig deltagelse i politisamarbejdet et brutalt bedrag af alle de mennesker, som stolede på netop DF’s løfte
_______

 

De seneste dage har såvel Morten Messerschmidt som din EU-ordfører fortsat med offentlig udstedelse af blankochecks om fuldgyldig dansk deltagelse i Europol. Men I vil ikke selv stemme for den deltagelse med mindre, at danskerne også får lov til også at stemme om udtrædelse af Schengensamarbejdet – lige med undtagelse af den del af samarbejdet, som fylder mest, nemlig SIS.

Kan du ikke høre det selv? Så længe I ikke anbefaler et fuldtonet betingelsesløst ja til dansk deltagelse i Europol ved en kommende folkeafstemning, er og bliver jeres garantier om fuldgyldig deltagelse i politisamarbejdet et brutalt bedrag af alle de mennesker, som stolede på netop DF’s løfte.

Det kan kun betragtes som et bedrag begået med fuldt overlæg. Det er i det lys, jeg beder dig om at huske tilbage på en skamfuld del af vores fælles store fodboldkærlighed, Liverpool. Manden, Bruce Grobbelaar, som på sine rene dage spillede så spektakulært på banen, men som i sidste ende valgte at sætte sig selv og sine egne interesser så meget højere end sin egen klub, at han vi blot husker ham som Droppelaar.

Lad være at følge hans eksempel. Det er du for god til. Stå ved din garanti til Danmark. ■

ILLUSTRATION: Polfoto