Nikolaj Villumsen: Stil krigsforbryderne, der bomber Aleppos civile, til ansvar

Nikolaj Villumsen: Stil krigsforbryderne, der bomber Aleppos civile, til ansvar

04.10.2016


KOMMENTAR af Nikolaj Villumsen, udenrigsordfører for Enhedslisten

Billeder af børn begravet i murbrokker og tomme sønderbombede hospitaler strømmer ind fra Syriens største by Aleppo. Byen er ramme om nogle af de hårdeste kampe i de sidste fem års borgerkrig, og lige nu bliver civilbefolkningen i den østlige oprørskontrollede del af byen udsat for uhørt brutale bombardementer fra Rusland og Assad-regimet.

Selvom angreb på civile og på den humanitære indsats ikke er nyt i Syrien, synes angrebene i Aleppo at være en forværring af brutaliteten. Der er ingen tvivl om, at de bombardementer af hospitaler, humanitærhjælp og civile, vi ser i Aleppo, er krigsforbrydelser. Samtidig har tyrkisk militær med støtte fra islamistiske oprørsgrupper indledt angreb på det pro-demokratiske og sekulære selvstyreområde i det nordlige Syrien. Dermed truer et kollaps for de ikke-ekstremistiske dele af det syriske oprør.

 

Der er ingen tvivl om, at de bombardementer af hospitaler, humanitærhjælp og civile, vi ser i Aleppo, er krigsforbrydelser
_______

 

Borgerkrigen i Syrien er ekstremt kompliceret, og landets befolkning er brikker i et brutalt internationalt magtspil. Nogle dele af Aleppo kontrolleres af sekulære og pro-demokratiske oprørere, mens andre kontrolleres af ekstreme islamistiske grupper med støtte fra Saudi Arabien, Qatar og Tyrkiet. Assad-regimet klamrer sig til magten ved hjælp af en ekstrem brutalitet og massiv støtte fra Rusland og Iran.

Danmark kan ikke stoppe stormagternes brutale spil i Syrien alene, men vi kan bidrage til en løsning ved at tage en række konkrete initiativer, der vil hjælpe civilbefolkningen og de demokratiske kræfter.

 

Danmark kan ikke stoppe stormagternes brutale spil i Syrien alene, men vi kan bidrage til en løsning
_______

 

FOR DET FØRSTE skal Danmark arbejde for, at alle krigsforbrydelser efterforskes, så de ansvarlige stilles til ansvar. Det er afgørende, at alle krigens parter bliver kigget over skuldrene, da det forhåbentlig kan medvirke til at mindske brutaliteten og på længere sigt give ofrene oprejsning. På baggrund af et forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten er det lykkedes at presse regeringen til at genoptage støtten til CIJA, en uafhængig organisation, der efterforsker krigsforbrydelser fra IS og Assad. Nu mangler vi blot, at regeringen sikrer, at støtten genoptages med et beløb tilsvarende tidligere år. Danmark bør samtidig presse på for, at International Humanitarian Fact-Finding Commission (IHFFC), der kan undersøge brud på den humanitære folkeret, aktiveres i undersøgelser af krigsforbrydelser.

FOR DET ANDET skal Danmark gøre sit yderste for at sikre støtte til de modige kræfter, der sætter livet på spil for at hjælpe civilbefolkningen i de oprørskontrollede områder. Der er konkret brug for støtte til De Hvide Hjelme og Læger Uden Grænser.

FOR DET TREDJE skal Danmark bidrage til, at de sekulære og pro-demokratiske kræfter får støtte. Helt konkret bør vi arbejde for, at der kommer nødhjælp og genopbygningsmaterialer ind i de områder, der er befriet for Assad-regimet, IS og Al Qaeda.

Det sker kun i begrænset omfang via FN, da FN’s indsats koordineres med det syriske regime. De kurdiske oprørsgrupper i det nordlige Syrien, der har befriet store områder og modtaget mange flygtninge, har i årevis anmodet om støtte til genopbygning. Men dentyrkiske regering modarbejder disse grupper med bombardementer og angreb. Dermed udsultes og forarmes de områder, der kunne være rygraden i et mangfoldigt og demokratisk Syrien. Danmark bør gå foran og levere humanitærhjælp, genopbygningsmaterialer og beskyttelsesudstyrdirekte til de pro-demokratiske dele af oprøret.

FOR DET FJERDE skal Danmark presse på for, at de oprørsgrupper, der forsøger at samle den syriske befolkning på tværs af religiøse og etniske skel i kampen for et demokratisk Syrien, inddrages i fredsforhandlingerne.

Indtil nu er det lykkedes Tyrkiet og Saudi Arabien at holde de sekulære dele af oprøret fra det nordlige Syrien ude af fredsforhandlingerne. Det sker, selvom grupper af kurdere, arabere og kristne forenet i De Syriske Demokratiske Styrker (SDF) har ledt an i kampen mod IS og får luftstøtte fra den amerikanske koalition. Det er afgørende, at de pro-demokratiske grupper, der kontrollerer store dele af Nordsyrien med over 3,5 mio. indbyggere, inddrages i forhandlingerne om fremtidens Syrien.

 

Selvom de voldsomme billeder fra Aleppo kan få en til at synke sammen i mismod, er der akut brug for, at vi handler
_______

 

Mens situationen i Syrien er blevet mere og mere brutal, har det internationale samfund svigtet de demokratiske kræfter. Det kan vi ikke ændre ved at gå i åben krig mod Rusland, hvilket ville have uoverskuelige konsekvenser. Men vi kan heller ikke vende ryggen til vanviddet. Selvom de voldsomme billeder fra Aleppo kan få en til at synke sammen i mismod, er der akut brug for, at vi handler.

Jeg har opridset fire konkrete og meget håndgribelige handlemuligheder for den danske regering. Støtte til efterforskning af krigsforbrydelser. Støtte til den humanitære indsats – også i de oprørskontrollerede områder. Støtte til humanitær genopbygning og beskyttelse af de befriede områder. Og støtte til inddragelse af sekulære og pro-demokratiske kræfter i fredsprocessen.

Aleppo og Syrien har brug for, at vi handler. ■

ILLUSTRATION: En familie vender tilbage til sit bombede hus i Aleppo-bydelen, Jarabulus. Foto: Halil Fidan/Anadolu Agency/Polfoto