Stine Bosse: Kære Mette Frederiksen

Stine Bosse: Kære Mette Frederiksen

14.06.2016


Kommentar af Stine Bosse

DU FORTJENER megen ros for at have tydelige ambitioner med vores Europæiske Union. Alt for mange politikere flyver under radaren, og lader som ingenting. Lader som om EU nærmest ikke findes, og slet ikke virker mere. Dette alt imens alle store spørgsmål kalder på løsninger i det forpligtende fællesskab.

Du opridser i det store interview med Berlingske 4. juni tre områder, hvor EU bør forbedres (“Mette Frederiksen: EU har svigtet”). Det er godt med ambitioner på fælleskabets vegne – dét er der brug for.

1) EU bør sikre lønmodtagerinteresser. I dag er det nationale regler og kontrolinstanser, der forventes at klare dette, og du har da en væsentlig pointe i at EU kunne og måske burde stille tydeligere fælles krav til nationerne på dette område. Men det er jo politik. Det er socialdemokratisk politik, som jeg personligt kan have sympati for, men som andre kunne ønske sig hen, hvor peberet gror. Altså ikke et spørgsmål om ’vores EU’, men et spørgsmål om politisk observans. Tiltagene kan muligvis kræve traktatændringer – med andre ord er forudsætningen et stærkt samarbejde. Noget, en stærk international Socialdemokratisk vision jo kunne forfølge.

2) EU bør sikre de ydre grænser. Ja. Helt enig, og her ville mit spørgsmål være: Hvor igennem det seneste år, har Socialdemokratiet forsøgt at påvirke den førte politik i retning af dette? Har I rejst spørgsmål eller forsøgt at presse regeringen til at gå ind for forslagene – som de ligger fra EU- kommissionen – vedrørende stærkere fælles grænsekontrol? Søgte I, da I selv sad med regeringsmagten, at præge retningen i Danmark imod et stærkere ydre Schengen? Problemet var jo kendt. I maj var det ét år siden, Kommissionen fremlagde 5 forslag til foranstaltninger overfor flygtningekrisen. De forelå før I afgav regeringsmagten.

3) EU bør gå forrest i at modarbejde skattely. Ja, det tror jeg faktisk de fleste kan enes om. Alle er vel klar over at moderne samfund kræver effektive skattesystemer. Men Mette, man kunne måske starte med indsats for at virksomhedsskat blev harmoniseret. Der er god grund til netop det, ud fra den tanke I har om skattely. Har I arbejdet for det?

Jeg kan komme i tanke om mange flere områder, hvor et stærkt, solidarisk europæisk fællesskab, er eneste egentlige og bæredygtige vej til løsning af de store udfordringer, vi er konfronteret med. Jeg vil rose dig for faktisk at ville noget med vores Union.

DET ÆRGRER mig imidlertid, at du taler om EU som noget, der har ”svigtet”. Vi ér Europa og vi ér en del af EU.

Jeg håber virkelig, at du med al din kraft vil være med til at vise den folkelige vej. Her har du helt ret. Der mangler en klar folkelig synlighed i EU samarbejdet. Du spiller en vigtig rolle netop her. Du må være med til at vise almindelige mennesker at EU ér vejen for et trygt, velhavende, indflydelsesrigt, demokratisk Danmark, hvor respekt for ytringsfrihed, menneskeret og ligestilling går hånd i hånd ned netop den politiske dagsorden dú vil. Fordi vi hænger sammen med resten af EU – og fordi vi kun gennem solidaritet og forpligtende fællesskab indenfor den Europæiske Union kan tro på fredelig sameksistens.

Når EU er eneste reelle bæredygtige vej til løsning, må emnerne drøftes i det lys og EU må naturligvis ændres indefra, der hvor der er behov.

DU HAR HELT RET, når du siger at EU er fredens projekt og at netop fred ikke kan tages for givet, og du har helt ret, når du taler om en legitimitets krise. Men du har ikke ret, når du siger, “at EU skal løse deres problemer”. Mette, vi ér EU. Du kan gøre en kæmpe forskel. Dét tror jeg faktisk på, at du vil.

FOTO: Mik Eskestad/Polfoto