Josephine Fock: Danmarks integritet hverken kan eller skal gøres op i penge, men det bliver dyrt for os – både økonomisk og moralsk

Josephine Fock: Danmarks integritet hverken kan eller skal gøres op i penge, men det bliver dyrt for os – både økonomisk og moralsk

04.12.2017


Denne artikel er, som de andre indlæg i RÆSONs Kommentarserie, gratis. Fuld adgang til RÆSONs site kræver abonnement: Et årsabonnement (inklusiv 4 trykte magasiner sendt med posten og nye betalingsartikler hver uge) koster blot 250 kr., 200 for pensionister, 200 for studerende

_______

Integritet hverken kan eller skal gøres op i penge. Men hvis jungletrommerne har ret, så er regeringen i gang med at sælge ud af Danmarks integritet for skattelettelser. Det bliver dyrt.

Kommentar af Josephine Fock, Finansordfører for Alternativet

REGERINGEN ER i disse dage i gang med at forhandle finanslov med Dansk Folkeparti, og desværre går jeg ikke og venter i spænding på, hvor grøn, empatisk og progressiv, den bliver. Snarere tværtimod. Det tegner til en kortsigtet og uambitiøs finanslov, som skærer på den offentlige trafik, skærer i uddannelsesområdet, sænker registreringsafgiften, forlænger optjeningsperioden for flygtningefamiliers børne- og ungeydelser, og ingen svar giver på klimakrisen. Men derimod en finanslov, der giver hovedløse skattelettelser og samtidig sælger ud af Danmarks integritet.

Når man hører regeringens kommunikation om finansloven, kan man ofte få det indtryk, at det eneste lyksaliggørende er skattelettelser og økonomisk vækst. Når man hører Dansk Folkepartis kommunikation om finansloven, kan man få det indtryk, at det eneste mål er stramninger på udlændingeområdet. Det er selvfølgelig forsimplinger, men jeg er ikke i tvivl om, at det er de centrale emner i finanslovsforhandlingerne lige nu.

Danmark er ved at gøre uoprettelig skade på sit omdømme. Det er en tendens, som har været i gang i lang tid, men som nu har nået et punkt, hvor hvert yderligere tiltag gør stor skade ift. vores internationale samarbejde – senest eksemplificeret ved vores afvisning af at tage imod FN’s kvoteflygtninge.
 

Danmark er ved at gøre uoprettelig skade på sit omdømme
_______

 

Et fattigt svar for et rigt land
Kristian Thulesen Dahl udtalte for nylig til Jyllands-Posten, at Dansk Folkeparti kræver en fundamental ændring i den danske udlændingepolitik, som bl.a. inkluderer, at visse flygtninge slet ikke skal integreres. Og hvis det er sandt, så er det i sandhed et nyt skridt. Et forfærdeligt et af slagsen. Det vil være en farlig kurs, hvor det enkelte menneskes værdi devalueres, og hvor deres værdi for vores samfund underkendes. Hele fundamentet for trepartsaftalen i 2016 var netop, at flygtninge skal integreres på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt, fordi det giver både økonomisk og social mening.

Det er godt for de mennesker, der er flygtet hertil, som får en indholdsfuld hverdag og bliver en del af samfundet, og det er en gevinst for virksomhederne, som oplever mangel på arbejdskraft. Hvis man overhovedet skulle gå ind på DF’s tankegang giver det, de foreslår, slet ingen mening, for de lande, som flygtningen kan vende tilbage til, vil også have gavn af de kompetencer, flygtningene har fået på arbejdsmarkedet.

Hvis Danmark åbenlyst ændrer målsætningen fra integration til ikke-integration, går man på kompromis med idéer, som vi i Danmark historisk set altid har værnet om, uanset om man tilhører den borgerlige fløj eller ej. Det er både et problem for det danske samfund, for de mennesker, der er flygtet hertil med håbet om en bedre fremtid, og ikke mindst for vores internationale omdømme som en lille, åben økonomi, som Danmark er så afhængig af.

Sammen med det fuldstændigt uforståelige stop for modtagelse af FN’s kvoteflygtninge vil det være med til yderligere at undergrave Danmarks position og anseelse i verden. Danmarks integritet hverken kan eller skal gøres op i penge, men det bliver dyrt for os – både økonomisk og moralsk.

Jeg frygter, at regeringen i finanslovsforhandlingerne ender med at gå på kompromis med egne værdier for at opnå skattelettelser, koste hvad det vil. Lige meget hvad man synes om skattelettelser, så burde de ikke kunne retfærdiggøre, at Danmark lader de mennesker, der har allermest brug for hjælp, i stikken. Og svigter sit internationale ansvar og omdømme.
 

Lige meget hvad man synes om skattelettelser, så burde de ikke kunne retfærdiggøre, at Danmark lader de mennesker, der har allermest brug for hjælp, i stikken
_______

 

Der er et alternativ
Intet er besluttet endnu, og jeg vil lade tvivlen komme regeringen til gode. Derfor vil jeg hellere slutte af med at fortælle, hvad Alternativet ville gøre, hvis det var os, der sad for enden af finanslovsbordet.

Vi fremlagde i starten af november vores bud på en fuldt finansieret finanslov i udspillet ’En fremtid i balance’. Her foreslår vi at omfordele 150 milliarder kroner fra rig til fattig og fra sort til grøn over de næste fire år. At modtage 2.000 kvoteflygtninge, hæve udviklingsbistanden til 1 pct. og supplere den med yderligere 10 milliarder i klimabistand er blandt vores 79 forslag.

Derudover foreslår vi at tildele 39 milliarder kroner ekstra til den grønne omstilling, 26 milliarder kroner ekstra til iværksætteri, uddannelse og forskning samt 10,6 milliarder kroner til bedre børnehaver og vuggestuer.

Hele forslaget er endda fuldt finansieret uden at bruge det såkaldte økonomiske råderum. Pengene skal bl.a. komme fra højere boligskatter, skat på formue og højere afgifter på oksekød og cigaretter. Det er altså muligt at få en finanslov, som både tænker på den sociale, økonomiske og miljømæssige bundlinje, og som ikke går på kompromis med Danmarks integritet. Jeg glæder mig til den dag, vi bliver inviteret med til finanslovsforhandlingerne, så jeg kan få mulighed for at bevise det. Og så vi kan få et Danmark, der både tager sig af sin befolkning og sit internationale ansvar og omdømme. ■
 

Det er altså muligt at få en finanslov, som både tænker på den sociale, økonomiske og miljømæssige bundlinje, og som ikke går på kompromis med Danmarks integritet. Jeg glæder mig til den dag, vi bliver inviteret med til finanslovsforhandlingerne, så jeg kan få mulighed for at bevise det
_______

 

Josephine Fock er medlem af Folketinget (Å) og bl.a. finansordfører.

ILLUSTRATION: Josephine Fock [foto: Danmarks Radio]


_______

Denne artikel er, som de andre indlæg i RÆSONs Kommentarserie, gratis. Fuld adgang til RÆSONs site kræver abonnement: Et årsabonnement (inklusiv 4 trykte magasiner sendt med posten og nye betalingsartikler hver uge) koster blot 250 kr., 200 for pensionister, 200 for studerende