Uffe Elbæk: Kære Mette. Her er fem spørgsmål til en ny regerings politik

Uffe Elbæk: Kære Mette. Her er fem spørgsmål til en ny regerings politik

27.02.2017


“Er det rigtigt registreret, at jeres lyst til at spille en synlig og aktiv rolle i det europæiske projekt er blevet markant mere afdæmpet end blot for få år siden? Hvis det er rigtigt, hvad ligger til grund for denne ændrede politik?”

RÆSONKOMMENTAR af Uffe Elbæk, politisk leder for Alternativet

FOR FØRSTE GANG i over et år skal lederne for de fem oppositionspartier mødes samlet for at diskutere politik – og et fælles projekt efter næste valg. Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at vi skal mødes og ser meget frem til at diskutere politik med mine kolleger. I anledning af mødet har RÆSON bedt mig skrive en tekst, der indeholder to ting: Dels en beskrivelse af det menneskesyn, som jeg mener skal kendetegne en ny regering støttet af Alternativet. Og dels fem spørgsmål til Mette Frederiksen, som jeg finder særligt afgørende. Det er en interessant opgave, som jeg gerne vil påtage mig.


En regering, der skal støttes af Alternativet, skal være optimistisk, nysgerrig, modig. Den skal have udsyn – og én ting mere: Lyst og vilje til at inddrage befolkningen i, hvordan vi sammen løser de udfordringer, Danmark står over for. Det skal være en regering, der tør investere i mennesker. Og som evner at tænke langsigtet. En regering, der ved, at hvis man giver mennesker ansvar, bliver de ansvarlige. Det skal – kort sagt – være en regering, der ikke er smålig og reaktionær, men opfindsom og ambitiøs.

Alternativet ønsker derfor at støtte en regering af samfundsarkitekter, som har modet og visionen til at opbygge den næste udgave af velfærdssamfundet. En regering, der er optaget af at forandre, forny og forbedre – ikke bare bevare for så måske at ende med langsom afvikling. Så præcist kan det hvis egentlig siges.

Det bringer mig videre til de fem spørgsmål, som RÆSON har bedt mig formulere.

MIT FØRSTE SPØRGSMÅL går på, hvordan du, Mette, oplever den periode, vi befinder os i lige nu, hvor højreorienterede bevægelser vinder frem i store dele af vores verden? Det, der sker lige nu, minder mig på flere stræk om 1930’erne, hvor dyb økonomisk krise blev afløst af fremmedhad og splittelse for til sidst at ende i et større kollaps: Anden Verdenskrig. Derfor er den ene del af mit første spørgsmål, hvordan vi kan undgå en gentagelse af denne historie? Hvordan skal vi i din optik svare de ekstremistiske politiske bevægelser uden, at vi begår overgreb mod de selvsamme frihedsrettigheder, vi ønsker at værne om?

 

Det, der sker lige nu, minder mig på flere stræk om 1930’erne […] Hvordan skal vi i din optik svare de ekstremistiske politiske bevægelser uden, at vi begår overgreb mod de selvsamme frihedsrettigheder, vi ønsker at værne om?
____________________

 

Den anden del af spørgsmålet er, hvordan vi værner om og husker lektien fra Anden Verdenskrig, hvor verdens lande – med Danmark blandt foregangslandene – sagde ”aldrig igen”, nedskrev menneskerettighedskonventioner og insisterede på internationalt samarbejde. Hvordan vil
Socialdemokratiet med dig i spidsen forsvare menneskerettighederne og de konventioner, vi har skrevet under på, herunder også leve op til vores ansvar over for verdens kvoteflygtninge?

FOR DET ANDET vil jeg spørge dig, Mette, om dine klimapolitiske ambitioner. For mig er klimapolitik den nye tids værdipolitik. Det er det nye ”dem-og-os”. Os, der har bragt os i kattepinen – og dem, der skal leve med konsekvenserne af de valg, vi træffer eller undlader at træffe.

Socialdemokratiet satte med Svend Auken i spidsen Danmark på det klimapolitiske verdenskort, hvilket har inspireret resten af verden til at øge sine klimaambitioner og har finansieret masser af velfærd herhjemme. Det er jeg meget taknemmelig for. Mit spørgsmål er derfor: Vil det være en socialdemokratisk topprioritet under din ledelse at genetablere Danmark som et foregangsland på klimaområdet med de mest ambitiøse klimamål i verden? Og er du enig i, at klimakrisen er den største trussel mod planeten, som ikke bare Alternativet men også fx World Economic Forum mener?

 

Vil det være en socialdemokratisk topprioritet under din ledelse at genetablere Danmark som et foregangsland på klimaområdet?
____________________

 

EN TREDJE TING, jeg er meget nysgerrig på, er, hvilken type socialt sikkerhedsnet, du ser for dig som bæredygtigt i fremtidens velfærdssamfund? Dengang Socialdemokratiet var hovedkraften i at etablere velfærdssamfundet – og blandt andet sikrede sociale ydelser og gratis uddannelse til alle – der investerede samfundet i mennesker.

Det foregik med det lange lys på. Nuvel, ethvert tiltag ville på kort sigt være en udgift, men beslutningen var, at det på sigt ville vise sig at blive en god investering og spare samfundet for større udgifter. I dag har den neoliberale tankegang, der måler på den korte bane og dermed ser investeringer i mennesker alene som udgifter, vundet indpas i Finansministeriet og centraladministrationen.

Samtidig står vi foran en fremtid, der efter alt at dømme vil medføre et radikalt anderledes arbejdsmarked, hvor robotisering vinder frem (over 700.000 danske job kan, som vi kender dem i dag, blive erstattet af robotter og automatisering på et par årtier, har tænketanke spået) og nye ansættelsesformer vil blive dominerende. Det er derfor, vi i Alternativet eksempelvis vil eksperimentere med nedsat arbejdstid og borgerløn. Det ved jeg, at I ikke er udpræget begejstrede for i Socialdemokratiet, så mit spørgsmål er: Hvilke tanker gør I jer om fremtidens arbejdsmarked? Hvilke tiltag vil I tage for at matche robotiseringen? Og hvilke nye former for socialt sikkerhedsnet, overvejer I?

MIT FJERDE SPØRGSMÅL handler om dit syn på Europa og det europæiske samarbejde. Jeg har nemlig altid oplevet Socialdemokratiet som et parti med internationalt udsyn. Funderet, som I jo er, i en langt større international politisk bevægelse. Men er det rigtigt registreret, at jeres lyst til at spille en synlig og aktiv rolle i det europæiske projekt er blevet markant mere afdæmpet end blot for få år siden? Hvis det er rigtigt, hvad ligger til grund for denne ændrede politik?

 

Er det rigtigt registreret, at jeres lyst til at spille en synlig og aktiv rolle i det europæiske projekt er blevet markant mere afdæmpet end blot for få år siden? Hvis det er rigtigt, hvad ligger til grund for denne ændrede politik?
____________________

 

OG HER TIL SIDST, Mette, er mit femte spørgsmål: Du går efter at blive Danmarks næste statsminister. Hvis det lykkes, bliver du Danmarks anden kvindelige statsminister. Mit spørgsmål er: Hvad har du lært af den måde som Danmarks første kvindelige statsminister var regeringschef på og er der nogle ting, du vil gøre anderledes?

Og kære Mette, du behøver ikke svare på disse spørgsmål i al offentlighed eller lige nu. Men det er noget af det, jeg er nysgerrig på, når jeg tænker på den fremtid og det politiske projekt, vi kan dele sammen. Hvis du har nogle spørgsmål til mig, vil jeg selvfølgelig meget gerne svare på dem.

 

Mit spørgsmål er: Hvad har du lært af den måde som Danmarks første kvindelige statsminister var regeringschef på og er der nogle ting, du vil gøre anderledes?
____________________

 

Uffe Elbæk er grundlægger af og formand for Alternativet. ILLUSTRATION: Finn Frandsen (Polfoto)