Anders Aaselund Høier: Et stærkere EU-forsvarssamarbejde gør NATO mere effektivt, så lad os komme ud over stepperne i Den Europæiske Union

Anders Aaselund Høier: Et stærkere EU-forsvarssamarbejde gør NATO mere effektivt, så lad os komme ud over stepperne i Den Europæiske Union

28.08.2018


EU er som politisk og økonomisk union den eneste aktør, der har styrken til at sikre, at NATO holder sig i bevægelse. Så når 22 ud af NATO’s 29 medlemsstater også er medlemmer af EU, gør det naturligvis NATO mere effektivt, når EU styrker sine medlemsstaters indbyrdes koordinering, styrker forsvarsindustrien og konkurrencen for forsvarsprodukter og […]


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login