Josephine Fock om S-flygtningeudspil: “Det handler først og fremmest om at forskanse Danmark og lukke af for udefrakommende”

Josephine Fock om S-flygtningeudspil: “Det handler først og fremmest om at forskanse Danmark og lukke af for udefrakommende”

06.02.2018


Denne artikel er gratis. Fuld adgang til sitet kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge m.m.)

Danmark og verden står i en historisk humanitær krise. Men vi løser ikke de globale udfordringer ved at udlicitere ansvaret for flygtninge og vigtige menneskerettighedskonventioner til tredjelande, som ikke kan garantere flygtninges sikkerhed og levevilkår.

Kommentar af Josephine Fock, MF, Udlændinge- og Integrationsordfører (Alternativet)

REGERINGEN, Dansk Folkeparti og nu senest Socialdemokratiet har alle spillet ud med bud på, hvordan Danmark bør forholde sig til den verserende, internationale flygtningekrise. De fleste bud synes dog primært at have fokus på, hvordan man kan lukke Danmark af for omverden og begrænse antallet af flygtninge her i landet. Det er dog tankevækkende, hvor lidt fokus der er på løsninger på de globale problemer, som tvinger millioner af mennesker, familier og børn på flugt – fx fattigdom, hungersnød og en global klimakrise, som allerede har sendt millioner på flugt og som vil sende mange flere mod Europa de kommende år.

 

Det er […] tankevækkende, hvor lidt fokus der er på løsninger på de globale problemer, som tvinger millioner af mennesker, familier og børn på flugt – fx fattigdom, hungersnød og en global klimakrise, som allerede har sendt millioner på flugt
_______

 

Det seneste udspil fra Socialdemokratiet ændrer desværre ikke på det billede. Det handler først og fremmest om at forskanse Danmark og lukke af for udefrakommende. Foruden at stramme reglerne for familiesammenføring og indføre et asylstop. Socialdemokratiet ønsker fremadrettet at betale usikre tredjelande for at varetage Danmarks ansvar for flygtninge og konventioner – i øvrigt tredjelande, hvoraf mange enten døjer med alvorlig fattigdom, korruption, konflikter eller er ekstremt pressede, fordi de allerede har taget imod enormt mange flygtninge.

En ting er, at det er svært at forestille sig, at mange af disse lande har kapacitet til at tage imod flere nye flygtninge. I Libanon bor der eksempelvis allerede mere end 2 millioner flygtninge, og det er umiddelbart svært at se, hvordan og hvorfor sådan et land skulle kunne klare eller ønske at tage Danmarks andel af flygtninge oven i. En anden ting er, at det er højst tvivlsomt, at mange af de lande, der er i spil, kan garantere flygtningenes sikkerhed og rettigheder, sådan som man naturligvis skal stille krav om. Og sidst men ikke mindst kan man stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god i de, at Danmark går ned af en australsk-lignende vej, hvor vi betaler os fra at hjælpe verdens fattigste og mest udsatte mennesker?

Det er naturligvis positivt, at Socialdemokratiet i sit nye udspil trods alt åbner en dør på klem for at genindføre kvoteflygtningeordningen og styrke bistanden til nærområderne. Men ved nærmere læsning viser det sig, at det er en ren omlægning af udviklingshjælpen. Der er ikke tale om flere penge til den samlede udviklingshjælp, som der er markant behov for. I stedet vil Socialdemokratiet udlicitere vores andel af ansvaret for at hjælpe til med at håndtere flygtningekrisen til i forvejen markant pressede nærområder. Det er både usolidarisk og uempatisk både overfor de konkrete tredjelande men i særlig grad over for det enkelte menneske på flugt. Flere humanitære organisationer påpeger, at de lande, der i så fald skulle overtage opgaven, vil få meget svært ved at leve op til konventionerne og garantere flygtninges sikkerhed og basale rettigheder.

 

Det er naturligvis positivt, at Socialdemokratiet i sit nye udspil trods alt åbner en dør på klem for at genindføre kvoteflygtningeordningen og styrke bistanden til nærområderne. Men ved nærmere læsning viser det sig, at det er en ren omlægning af udviklingshjælpen
_______

 

Netop derfor er Alternativet særdeles kritiske over for det udspil, som vi netop er blevet præsenteret for. For os har svaret på flygtningekrisen aldrig været at lukke Danmark og parkere ansvaret for konventioner og flygtninge hos tredjelande. Tværtimod. Vi ønsker at øge indsatsen til udviklingsbistand markant og udbygge kvoteflygtnigeordningen, så vi sikrer, at folk ikke behøver at begive sig ud på den farefulde færd over Middelhavet og dermed heller ikke understøtter de mange skruppelløse menneskesmuglere. Danmark skal gå forrest i FN’s kvotesystem, så det bliver udbygget – båret af en solidaritet landene imellem og gå forrest, så vi forhindrer kommende flygtningestrømme. Og derfor er det rigtige svar i vores øjne en mere empatisk, solidarisk og generøs indsats – en indsats, som sikrer muligheden for at søge asyl i Danmark, som arbejder for en bedre integration, som hæver udviklings- og klimabistanden markant, som værner om konventionerne, som genindfører FN-kvoteordningen og som arbejder aktivt for at flere internationale løsninger og et stærkere FN- og EU-samarbejde. ■

Josephine Fock (f. 1965) er medlem af Folketinget for Alternativet. ILLUSTRATION: Josephine Fock (foto: Thomas Lekfeldt/STF)