Simon Emil Ammitzbøll-Bille: Nationalkonservatismen er nationalstatens værste fjende

Simon Emil Ammitzbøll-Bille: Nationalkonservatismen er nationalstatens værste fjende

23.12.2019


”Hvis man tager udlændingepolitik alvorligt, så er man nødt til at afsløre den store illusion om, at man både kan ønske sig en stram udlændingepolitik og være EU-modstander. Danmark kommer aldrig til at bestemme Europas udlændingepolitik alene. Hvis der skal gøres noget, så er det inden for rammerne af EU, det skal ske.” Interview af […]


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login